منو سالود

 

منوی ایرانیماهیچه گوسفندی

310ت

گردن

310ت

شیشلیک شاندیز

305ت

کباب برگ مخصوص

290ت

کباب بختیاری

255ت

کباب لقمه

185ت

جوجه کباب بدون استخوان

175ت

چلو کره

30ت
 

منوی دریاییلابستر

550ت

بشقاب دریایی

490ت

استیک ماهی شیر

255ت

ماهی جاش سوخاری

235ت

میکس ماهی میگو

285ت

میگو سوخاری

285ت

میگو سوخاری

285ت

میگو گریل

275ت

ماهی هامور سوخاری

235ت

ماهی سی باس سرخ شده کامل

250ت

قلیه میگو

175ت

قلیه ماهی

165ت
 

نوشیدنیموهیتو

42ت

لیموناد

42ت

دوغ مخصوص

23ت

دوغ ساده

12ت

دلستر

12ت

نوشابه

12ت

آبمعدنی کوچک